top of page

COMMITTEE DETAILS

 • Head: Dr. Chetankumar J. Lad

Members:

 • Dr. Vishal J. Mali

 • Ms. Zeel K. Desai

 • Ms. Jetalkumari S. Patel

 • Mr. Patel Mayurkumar Mukeshbhai

 • Mr. Halpati Khyatikumari Arvindbhai

 • Mr. Devang J. Rathod

SC/ST Committee & Members
SC/ST Committee & Members
Women's Development Committee
 • Head: Dr. Chetankumar J. Lad

Members:

 • Ms. Zeel K. Desai

 • Ms. Komal K. Chalke

 • Ms. Payalbahen H. Patel

 • Ms. Saloni R. Sharma

Women's Development Committee & Members
Anti Ragging Committee & Members

Anti Ragging Committee
 • Head: Dr. Chetankumar J. Lad

Members:

 • Mr. Gautam Mehta

 • Mr. Balwant Maisuria

 • Dr. Vishalkumar J. Mali

 • Mr. Nitinkumar Kantilal Shah

 • Ms. Komal K. Chalke

 • Mr. J. M. Kharadi

 • Mr. Raval Kevin

 • Mr. Kapil Nakum

Physically Disability Grievances Readdressal Committee & Members
 • Head: Dr. Chetankumar J. Lad

Members:

 • Dr. Vishal J. Mali

 • Mr. Dhruvkumar I. Patel

 • Ms. Roshaniben S. Vasava

Physically Disability Grievances Readdressal Committee & Members
bottom of page